Konference “Vēsture mums līdzās”

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 2017.gada 3.oktobrī
Rīgas 85.vidusskola sadarbībā ar Rīgas Klasisko ģimnāziju un Rīgas Lietuviešu vidusskolu Sabiedrības integrācijas projekta “Latvijas simtgades kalendārs” ietvaros rīko skolēnu zinātnisko konferenci “Vēsture mums līdzās” Rīgas Klasiskās ģimnāzijas svētku zālē š. g. 3.oktobrī plkst.15.20.

Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un sekmēt skolu, skolēnu un ģimeņu sadarbību. Konferences darba gaitā skolēni prezentēs savus atradumus un
stāstīs par ieguvumiem, kas radušies projekta ietvaros apmeklējot gan muzejus, gan intervējot ģimenes locekļus un pāršķirstot dzimtas albumus. Rīgas Lietuviešu
vidusskolas pārstāvji prezentēs savu Baltijas ceļa un Barikāžu laika redzējumu, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas audzēkņi runās par Rīgas skolu vēsturi savas skolas 20
gadadienas kontekstā, savukārt Rīgas 85.vidusskolas skolēni palūkosies uz Rīgu laikmetu griežos caur dzimtas vēstures prizmu.

Skolēnu apkopotās vēsturisko notikumu liecības un gūtās atziņas veidos “Latvijas simtgades kalendāra” vizuālo ietērpu. 2018.gada kalendāra atvēršanas svētki plānoti Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē š.g. 16.novembrī.

Projekts “Latvijas simtgades kalendārs” tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Skolēnu konference_ielūgums

Informāciju sagatavoja
Anda Zariņa
Rīgas 85.vidusskola, projekta
“Latvijas simtgades kalendārs” koordinatore
Tālr.:26168223
e-pasts: zarinanda@gmail.com