Izmantojiet iespēju mācīties Rīgas 85.vidusskolas 10.klasē!


reklama

Rīgas 85.vidusskola 10.klases skolēniem piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu. Uzņemšanas noteikumi 2018./2019.mācību gadam:

  • Skolas nosaukums- Rīgas 85.vidusskola
  • Adrese – Purvciema 23A, LV-1035
  • Atbildīgā persona par uzņemšanu vidusskolā – Aiga Ozolniece
  • Kontakttālruņi – 67546199, 67546315
  • Izglītības programmas raksturojums – Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens (kods 31011011): padziļināti – angļu valoda, fizika
  • Izvēle (11.klasē) programmēšanas pamati vai tehniskā grafika (rasēšana)

Dokumentu pieņemšana

  • 2018.gada vasarā darba dienās no plkst.10.00-12.00  skolas kancelejā (2.stāvā)