Projektu nedēļa 13.-19.02.2018.

Skolā projektu nedēļa būs no 13.-19.februārim.

 • 1.klasēm no 12.-16.februārim papildus brīvlaiks
 • 2.-6.klases veido savus projektus “Latvijai 100” kopā ar audzinātājiem
 • 7.-9. klašu skolēni strādā pie saviem ZPD
 • 12.klase gatavojas Žetonu vakaram
 • 14.februārī – skolēni ir aicināti piedalīties “Ēnu dienās”
 • 15.februārī plkst. 13.00 notiks “Draugu spēles” Svētku zālē, pēc tam ~ plkst. 16.00 Valentīn-dienas diskotēka 2.-12.klasēm.
 • 16.februārī – tematiskā muzeju diena
 • 19. februārī projektu darbu aizstāvēšana pa vecumu/interešu grupām
 • + šajā nedēļā daudz dažādi Karjeras izglītības pasākumi
 • + visu nedēļu darbosies Valentīn-dienas pasts

Apsveicam

1. Apsveicam Rīgas vēstures olimpiādes laureātus!

 • 2.v. Ivo Konons 12.kl (tiek uz valsts olimpiādi)
 • 2.v. Ārija Kalniņa 9.b kl.
 • 3.v. Anete Propere 9.b. kl.

Paldies vēstures skolotājai Ligita Straubei!

 

2. Apsveicam 8.-9.kl. meitenes ar iegūto II vietu Vidzemes priekšpilsētas sacensībās Basketbolā!

Pirmo un otro klašu Lasītāju klubiņš

II semestrī skolas bibliotekāre sadarbībā ar pirmo un otro klašu audzinātājām uzsāk skolas lasīšanas veicināšanas programmu “Lasītāju klubs”. Klubiņā katrai klasei lasīšanai tiek piedāvātas latviešu un ārzemju autoru bilžu grāmatas, kā arī organizēti pasākumi, kuros skolēni pārrunā izlasīto un vērtē ilustrācijas, kā arī tiek apbalvoti čaklākie lasītāji. 1. klašu lasīšanas sasniegumus izvērtēsim 9.martā un 13.aprīlī, bet otrās klases čaklākie lasītāji atzinības saņems 19.februārī, 19.martā un 23.aprīlī. Paredzēts, ka Klubiņš viesosies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un apmeklēs RCB Filiālbibliotēku “Vidzeme” Rīgā.

Projekts “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” februārī

II semestrī skolā turpinās projekta “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes, februāra mēnesī notiks vairāki pasākumi:

 • 13.februārī no plkst. 9.00 līdz 16.00 skolas pagalmā Tehnobuss (6.-9.kl)
 • 14.februārī 9.klasēm “Mērķu plānošana” plkst. 9.00-13. 00
 • 14.februārī 7.a klasēm 9.-13.00 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”
 • 15.februārī 8.klase 9.00 -10.30 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”
 • 19.februārī 7. b kl. 9.-13.00 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam”

Studiju iespējas Latvijas Universitātē

Skolas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Universitātes (LU) informatīvo bukletu “Studiju iespējas pamatstudijās 2018”, kurā pārskatāmi sniegtas ziņas par bakalaura studiju programmām LU. Bukletā programmas sakārtotas pēc to piederības tādām zinātņu nozarēm kā humanitārās, izglītības, sociālās un veselības zinātnes. Var uzzināt studiju programmā iegūstamo grādu, fakultātes specializāciju, atrast norādes par studijām ārvalstīs un darba iespējām, kā arī ziņas par studiju praksi.

Ēnu diena 14. februārī

No 16. janvāra ir sākusies skolēnu (Ēnotāju) reģistrācija  un pieteikšanās Ēnu dienas 2018 vakancēm. Šogad Ēnu diena paredzēta 14. februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un augsti novērtēta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija).

Ziemassvētku “Skrejceļa” numurs

Šajā numurā:

 • Skolas „Gada notikums – 2017”
 • Ieskats tradicionālajā Sveču ballē
 • Ziemassvētku zīmējumu un rokdarbu izstāde
 • Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēgums

Ziemassvētku koncerts

Cien. vecāki un vecvecāki!

Būsiet laipni gaidīti Ziemassvētku ieskaņu koncertā
š.g. 21. decembrī plkst. 17.30 skolas Svētku zālē.

Koncerts skolēniem 22. decembrī plkst. 9.00.

“ Vēsture – aizraušanās un darbs ”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros  29.11.2017. Rīgas 85.vidusskolā 1.-12.klases skolēniem notika interaktīvā lekcija par darba pasaules iepazīšanu un izglītības iespējām –“ Vēsture – aizraušanās un darbs ”.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros Rīgas 85.vidusskolā 12.klases skolēniem – 24.11.,27.11.,28.11.2017. notika vairākas grupu nodarbības karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras lēmumu pieņemšanā – “Karjeras mērķi nākotnes plāni”.