Vecāku sapulce

20. septembrī Rīgas 85.vidusskolā būs vecāku sapulču vakars:

  • 18.00-19.00 vecāku kopsapulce skolas Svētku zālē (būs vieslektore Elīna Seleviča, psych.mag. tēma
    “Tēva loma bērna audzināšanā”) ;
  • Pēc kopsapulces vai arī pirms –  klašu vecāku sapulces (sīkāka informācija no audzinātājiem);

Informācija vecākiem par launagu!

Informācija 1., 2. klašu vecākiem par launagu

Launags skolā ir plkst. 14.30. Maksa par vienu ēdienreizi ir 0,70 EUR.

Jāmaksā par mēnesi (šomēnes – no 8. līdz 30.datumam), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu, vai atsevišķus datumus, par kuru tiek maksāts. Ēdināšanas firmas rekvizīti pieejami skolas mājas lapā (http://www.r85vsk.lv/?cat=35).

Rudens sporta diena 1. -11. klasēm

Mērķis. Popularizēt pārgājienu un sportiskas aktivitātes brīvā dabā.

Veicināt veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū.

Vieta un laiks.  Sporta diena notiek 1.-11.klasēm no Vecāķiem – Garciemam.

Aktivitātes. Būs dažādas sportiskas aktivitātes pie jūras, kā, piemēram, ierinda, rīta rosme, futbols un frisbijs, tautas bumba.

Izbraukšana ar vilcienu no Zemitānu stacijas līdz Vecāķiem. Pārgājiena noslēgumā paredzēts Pikniks jūras krastā.

1.septembris

1.sept.Klāt kārtējais, ilgi gaidītais mācību gada sākums, mūsu skaistajā, pārmaiņu pilnajā Rīgas 85. vidusskolā. Zinību dienas svinīgās daļas sākums 01.09.2016. plkst. 10.00, bet skolā esam jau mazliet ātrāk.
1.a, 1.b, 1.c ar savām audzinātājām satiekas 9.45  pie skolas  pretī autostāvvietai. Pēc svinīgās daļas visām klasēm audzināšanas stunda.  
Tiekamies Zinību dienā !!! 

Klašu atrašanās vietas Zinību dienas svinīgā pasākuma laikā!