Kategorijas: Ēdināšana

Ēdināšanas firma
Rīgas 85. vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “VERNIKS”

Rekvizīti:

Reģistrācijas Nr.40003690088
Prūšu iela 68, Rīga, LV 1035
Norvik Banka
Konta Nr. LV24LATB0002010051814
Tālrunis 28288033

e-pasts: eksterina@inbox.lv

Informācija vecākiem par launagu!

Informācija 1., 2. klašu vecākiem par launagu Launags skolā ir plkst. 14.30. Maksa par vienu ēdienreizi ir 0,70 EUR. Jāmaksā par mēnesi (šomēnes – no 8. līdz 30.datumam), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu, vai atsevišķus datumus, par…

Ēdināšanas firmas rekvizīti

Rīgas 85. vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “VERNIKS” Rekvizīti: Reģistrācijas Nr.40003690088 Prūšu iela 68, Rīga, LV 1035 Norvik Banka Konta Nr. LV24LATB0002010051814 Tālrunis 28288033 e-pasts: eksterina@inbox.lv