Kategorijas: Publiskie iepirkumi

Nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība 3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001 nomas līgumu. 26.10.2018. Rīgas 85. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe…

Iepirkums

1. Iznomājamais objekts. 1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 85. vidusskola, iznomā Skolas telpas Rīgā, Nīcgales ielā 22., ar kopējo platību 12 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas pirmajā stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.