Kategorijas: Aktuāli vecākiem

Informācija vecākiem

Vecāku diena 21. martā

21. martā būs Vecāku diena Vecāki varēs vērot mācību stundas, iepriekš  piesakoties  pie priekšmeta skolotāja un audzinātāja, izmantojot e-klasi; Skolotāji būs pieejami savos kabinetos laikā no 16.00-18.00;

Ziemassvētku koncerts

Cien. vecāki un vecvecāki! Būsiet laipni gaidīti Ziemassvētku ieskaņu koncertā š.g. 21. decembrī plkst. 17.30 skolas Svētku zālē. Koncerts skolēniem 22. decembrī plkst. 9.00.

Vecāku kopsapulce

19. septembrī Rīgas 85.vidusskolā būs vecāku sapulču vakars: 18.00-19.00 vecāku kopsapulce skolas Svētku zālē (Interaktīva nodarbība “Bērnu un vecāku mijiedarbība personības izaugsmē”. Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Lutera akadēmijas pasniedzējs Uģis Brūklene ar kundzi Harinu Brūkleni) ; Pēc kopsapulces vai…

Jaunas Skolēna e-kartes saņemšana

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru. Jaunas Skolēna e kartes  obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē, 5.klasē, 10.klasē, kā arī…

Rīkojums par ēdināšanu

Pamatojoties uz 20.04.2017. vēstuli Nr. DIKS-17-980-dv “Par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu izglītojamo ēdināšanai”, sākot ar 01.05.2017. turpmāk neizmantotos valsts budžeta līdzekļus nav tiesīgas izlietot 11. klašu izglītojamo ēdināšanai. Rīkojums Nr. VS85-17-52-rs

Vecāku diena 2. martā

2. martā būs Vecāku diena Vecāki varēs vērot mācību stundas, iepriekš  piesakoties  pie priekšmeta skolotāja un audzinātāja, izmantojot e-klasi; Skolotāji būs pieejami savos kabinetos laikā no 16.00-18.00;

Vecāku sapulce

20. septembrī Rīgas 85.vidusskolā būs vecāku sapulču vakars: 18.00-19.00 vecāku kopsapulce skolas Svētku zālē (būs vieslektore Elīna Seleviča, psych.mag. tēma “Tēva loma bērna audzināšanā”) ; Pēc kopsapulces vai arī pirms –  klašu vecāku sapulces (sīkāka informācija no audzinātājiem);

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki! Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada…

Rakstu RĪGA – Vasaras bezmaksas radošās nodarbības bērniem!

Vasaras bezmaksas radošās nodarbības bērniem! Bērniem no Rīgas ,,Talantu pilsēta” vasarā piedāvā iespēju BEZ MAKSAS piedalīties attīstošās nodarbībās. Dalībnieku vecums 7-15 gadi. Projektā “Rakstu RĪGA” būs 3 veidu aktivitātes: Glītrakstīšana Radošās nodarbības I-Rīki (norisināsies Rīgas 6.vsk.) Vairāk lasīt šeit: