“Mana Latvija” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas priekšvakarā 2.a un 2.b klase apmeklēja Latvijas Nacionālā vēstures muzejpedagoģisko nodarbību “Mana Latvija”. Lielākai daļai skolēnu tā bija pirmā nopietnā iepazīšanās ar Latvijas valsts dibināšanas un Brīvības cīņu vēsturi, kā arī jaundibinātās valsts augstāko apbalvojumu – Lāčplēša ordeni. Nodarbība muzejā ir viena no dāvanām, ko skolēni saņem Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Muzejs iedvesmo

Otrdnien, 13.novembrī – dzejieka Ojāra Vācieša 85.dzimšanas dienā, – astoto klašu skolēni latviešu valodas un literatūras skolotājas Ievas Valaines rosināti, veidoja plakātus rakstnieka piemiņai. Skolēnu darbos iekļauti ne tikai O.Vācieša, bet arī viņa laikabiedra Imanta Ziedoņa dzejas motīvi. Par iedvesmas avotu kalpoja oktobrī O.Vācieša memoriālajā muzejā Pārdaugavā redzētais un piedzīvotais. Skolēni atcerējās dzejnieka termosu un atslēgu piekariņu kolekcijas, īpašu uzmanību izpelnījās grāmatu krāvuma sargs – mērkaķēns Jēkabs. Ojāra Vācieša dzīvesvietu Rīgā astotās klases apmeklēja Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

Nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība 3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001 nomas līgumu. 26.10.2018. Rīgas 85. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr.40003419037 nomas maksa  – EUR 118.13 mēnesī, ar termiņu līdz 31.10.2020.

Izprast vēstures un cilvēcības dabu

Cilvēki vēstures krustcelēs, – tā varētu raksturot 10.a klases skolēnu pārdomas pēc Dāvja Sīmaņa spēlfilmas “Tēvs Nakts” noskatīšanās. Kino apmeklējums notika Latvijas simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros š.g. 30. oktobrī. Tā mērķis bija saistīts ar programmas “Latvijas skolas soma” tematisko jomu – Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, uzsverot filmas sižeta aktualitāti tādos mācību priekšmetos kā vēsture, latviešu valoda un literatūra, kā arī politika un sociālās zinības.

Savā skolā ar “Latvijas skolas somu”

Šodien skolā bija īpaša diena, – Latvijas valsts simtgades iniciatīvas projektā “Latvijas skolas soma” pie mums ar izrādi “Putni” viesojās aktieris Edgars Lipors un mūziķis Goran Gora, īstajā vārdā Jānis Holšteins – Upmanis. Skolēni atraktīvā veidā un sirsnīgā gaisotnē tika iepazīstināti ar Latvijas noslēpumainās putnu pasaules iemītniekiem. Savukārt mūziķim Goran Goram tā bija sastapšanās ar savu pirmo skolu. Sākumskolas skolēni dabaszinību un latviešu valodas stundās turpinās pārrunāt izrādē piedzīvoto. Kā balodis būvē ligzdu? Cik plats ir vanaga spārnu atvērums? Kurš putns iemainīja zelta spalvas pret skaistāko balsi pasaulē? No kura lidoņa nobijās putnu draugs Edgars? Kādās teikās un pasakās aprakstīti Latvijas putni? Izrādē valdīja prieks par putnu un cilvēku kopā būšanu. Pat skolotājas iedzīvojās izrādes noskaņā un neviltotā sajūsmā gaidīja kāda slavena putnu pētnieka ierašanos.

3.a klases ceļojums Latvijas vēsturē

Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.a klase devās Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai piedalītos muzeja pedagoģiskajā nodarbībā “Ceļojums laikā ar Čipu un Capu”. Nodarbībā skolēni iepazinās ar muzeja pamatekspozīciju no senākajiem laikiem līdz mūsdienām un guva vērtīgas atziņas.

Metodikas “Profesijas un mācību priekšmeti” aprobācija

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” paver iespējas pedagogu sadarbībai un tālākizglītībai. Projektā ietvaros pedagogi karjeras konsultanti ne tikai rīko izglītojošus pasākumus skolēniem, bet arī papildina savas zināšanas un prasmes, apgūstot jaunas darba metodes.